Ks. Janusz Liszka jest kapłanem Diecezji Tarnowskiej. W 2008 otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Wiktora Skworca. Po 6 latach posługi w macierzystej diecezji, w roku 2014 został posłany przez Księdza Biskupa Andrzeja Jeża do pracy duszpasterskiej w Niemczech, w strukturach Polskiej Misji Katolickiej.

W latach 2014 do 2019 pracował jako wikariusz w Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach w Diecezji Mainz.

 Latach 2019 do 2020 posługiwał jako kooperator w Diecezji Erfurt.

W sierpniu 2020 rozpoczął pracę jako wikariusz w Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.

01.01.2022 został posłany przez Arcybiskupa Stephana Burgera do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji