KALENDARZ LITURGICZNY - INTENCJE MSZALNE

SOBOTA: 02.12.23 – 1 NIEDZIELA ADWENTU ROK BMSZA RORATNIA (MARYJNY)

MANNHEIM

St. Matthäus-Spitalkirche

18:30

RORATY

Różaniec

Adoracja

1) O radość życia wiecznego dla zmarłych: + Jerzego Zimniok – w 1 rocznicę śmierci oraz + Eryki Zimniok, ++ Pawła i Gertrudy Brzezina, + Wiktora Goj.

2) O radość życia wiecznego dla zmarłego + Edmunda Kiedrowskiego.

NIEDZIELA: 03.12.23 – 1 NIEDZIELA ADWENTU ROK B (FIOLETOWY)

MANNHEIM

St. Matthäus-Spitalkirche

09:30

ADORACJA

Jako podziękowanie za łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla pani Anny Radatz – z okazji 80 rocznicy urodzin.

MANNHEIM

St. Matthäus-Spitalkirche

11:30

ADORACJA

Jako podziękowanie za łaski – zwłaszcza za zdanie egzaminów - z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla pana Igora Marka Żarnowskiego.

ŚRODA: 06.12.23 – 1 tygodnia Adwentu (FIOLETOWY) 

MANNHEIM

St. Matthäus-Spitalkirche

18:30

PRZEKAZANIE KAPLICZKI

NOWENNA DO MBNP

1) W intencji rodzin sznsztackich z naszej Misji – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i umocnienie w miłości.

2) O radość życia wiecznego dla zmarłych: + Ursuli Pehnke, + Trudy Pehnke, + Grażyny Pehnke.

CZWARTEK: 07.12.23 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MSZA WIGILII (MARYJNY)

MANNHEIM

St. Matthäus-Spitalkirche

18:30

ADORACJA

1) O radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców: ++ Marii i Bernarda Bulik oraz dla zmarłych z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) O radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców: ++ Anny i Franciszka Jaskółka oraz dla zmarłych z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK: 08.12.23 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (MARYJNY)

MANNHEIM

St. Matthäus-Spitalkirche

18:30

RYCERZE MARYI ODNOWIEBIE PRZYRZECZŃ

BŁOGOSŁAWIEŃSTO MAŁŻEŃSTW

1) W intencji Rycerzy Maryi – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla nich i dla ich rodzin.

2) Za dusze w czyśćcu ciepiące.

SOBOTA: 09.12.23 – 2 NIEDZIELA ADWENTU ROK BMSZA RORATNIA (MARYJNY)

MANNHEIM

St. Matthäus-Spitalkirche

18:30

RORATY

1) Jako podziękowanie za łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla pani Barbary Dobrogowskiej – z okazji imienin.

2) W intencji Bogu wiadomej. Zamówili Monika i Bogdan.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji