Zachęcamy wszystkich obywateli polskich do udziału w wyborach
do Sejmu i Senatu, które odbędą się 13 października 2019 r.

Warunkiem głosowania za granicą jest wcześniejsze zgłoszenie na listę wyborów. Najlepiej zrobić to bezpośrednio przez portal internetowy ewybory.msz.gov.pl

Ewentualnie także poprzez Konsulat Generalny pisemnie, mailowo, telefonicznie lub faxem.

W zgłoszeniu (koniecznie!) podaje się:

  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
  • adres zameldowania wyborcy w Polsce (jeśli jest)
  • numer ważnego polskiego paszportu/dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania.

Na południu Niemiec komisje wyborcze powołane zostały w Monachium, Karlsruhe, Norymberdze i Stuttgarcie.

Głosować można od godziny 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym (za granicą nie jest możliwe głosowanie korespondencyjne).

Zgłoszenia na listę wyborców przyjmowane będą do 10 października włącznie!

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Konsulatu.

Dla przynależących do konsulatu w Monachium najbliższy lokal będzie w Karlsruhe (Szkoła Europejska w Karlsruhe, Albert-Schweitzer-Straße 1, 76139 Karlsruhe).

Dla przynależących do Konsulatu w Kolonii, najbliższy lokal we Frankfurcie nad Menem (Polska Misja Katolicka, Auf dem Mühlberg 14, 60599 Frankfurt am Main).

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji