Zamyślenia nad SŁOWEM

Oto siewca wyszedł siać…

15 niedziela zwykła A - 2020

Iz 55,10-11; Ps 65; Rz 8,18-23

Mt 13,1-23

Oto siewca wyszedł siać…

Oto siewca wyszedł siać. (Por. Mt 13,3)

W zasadzie nie muszę wiele dzisiaj mówić. Przecież przypowieść o siewcy została wyjaśniona przez samego Jezusa; wystarczy tylko dobrze się wsłuchać w dzisiejszą Ewangelię.

Oto siewca wyszedł siać…

Pozwólcie jednak na kilka refleksji…

Po pierwsze bardzo rozrzutny jest ten Siewca. Przecież to nieekonomiczne! Po co rzuca ziarna na drogę, na skały czy pomiędzy ciernie? Powinien tylko na ziemię żyzną, odpowiednio przygotowaną. Wtedy plon byłby pewny. A tak, marnuje ziarno.

Ale to Boża ekonomia. Bóg jest rozrzutny! Chce swą miłością objąć wszystkich, nawet gdy wie, że nie wszyscy odpowiedzą miłością. Bóg jednak sieje rozrzutnie. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że Bóg wierzy do końca w przemianę naszych serc.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Chrystusem

14 niedziela zwykła A, 2020

Za 9,9-10; Ps 145; Rz 8,9.11-13

Mt 11,25-30

Spotkanie z Chrystusem

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście…” (Mt 11,28)

Przychodzimy więc…

Przecież każda i każdy z nas może się zaliczyć do utrudzonych i obciążonych. Każda i każdy z nas…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni codzienną pracą; czasem bardzo ciężką pracą; czasem ponad siły, w warunkach którym daleko do sprawiedliwości…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni codzienną troską o to, by swoje życie móc przeżyć w godziwych warunkach materialnych…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni troską o rodzinę, troską o najbliższych.

I to zarówno wtedy, kiedy oni tutaj, blisko obok nas; i stąd wiele problemów, kłopotów i wysiłków…

Ale też wtedy, gdy najbliżsi daleko, zostali w kraju; a w nas tęsknota, niepokój, samotność…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni strachem, niepewnością; bo trochę dziwna ta pandemia, ale trudno zapomnieć obrazy z Włoch czy Hiszpanii.

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni…

Czytaj więcej...

Kto nie bierze swego krzyża…

13 niedziela zwyka A - 2020 

2 Krl 4,8-11.14-16a; Ps 89; Rz 6,3-4.8-11

Mt 10,37-42

Kto nie bierze swego krzyża…

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.” (Mt 10,38)

Obco brzmią te słowa Jezusa w dzisiejszym świecie. Dzisiaj nie wolno mówić o krzyżu! Po prostu nie wypada! Ludzi można odstraszyć…

Dzisiaj trzeba mówić o tym, co łatwe, proste i przyjemne. I najlepiej zdobywane bez żadnego wysiłku. Tak, jak to przedstawia świat reklamy.

Zastosujesz cudowną dietę, weźmiesz niezawodną pigułkę i wszystkie problemy będą rozwiązane; ustąpi ból, cierpienie się skończy, a ty po raz kolejny osiągniesz sukces.

Łatwo, prosto i przyjemnie… Bez wysiłku... I najlepiej wszystko od razu, bo kto by jeszcze pozwalał sobie na czekanie? Czasu nie ma!...

Łatwo, prosto i przyjemnie. I od zaraz... To definicja współczesnego świata. Przynajmniej tego świata, który jest nam uporczywie lansowany; świata, który usiłują stworzyć reklamy i kolorowe czasopisma.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 11:00
Niedziela - St. Bernhard godz. 12:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 14:00
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji