Aktualności

Zamyślenia nad Słowem - Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Niewiasta Nowa – Matka Kościoła

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ja do siebie. (J 19,26-27)

W Ewangelii według świętego Jana są tylko dwa teksty, które wprost mówią o Maryi. Jeden to Wesele w Kanie Galilejskiej. Drugi to scena spod krzyża, którą właśnie słyszeliśmy. Tekstów jest mało, ale za to są ważne, bardzo ważne…

Na święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła został wybrany tekst opisujący scenę pod krzyżem, w momencie śmierci Jezusa. Przyjrzyjmy się mu z tej właśnie perspektywy. Czytaj dalej

Św. Jan wymienia trzy Marie stojące pod krzyżem: Maryję, Matkę Jezusa, Marię żonę Kleofasa i Marię Magdalenę. Oczywiście ludzi pod krzyżem było więcej. Byli tam przecież żołnierze, uczeni w Piśmie, faryzeusze i pewnie także zwykli gapie. Ale wyliczone Marie były z Jezusem związane; były spośród Jego uczniów. Ten fakt jest ważny…

Zamyślenia nad Słowem - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Czas Ducha Świętego

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. (Dz 2,2-4)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego…

Cóż jednak możemy powiedzieć o Duchu Świętym?... Zasadniczo niewiele. Łączymy Go jakoś z sakramentem bierzmowania, charyzmatami i darami… Ale to w zasadzie już wszystko…

Więcej możemy powiedzieć o Bogu Ojcu, bo przecież cały Stary Testament jest Jego Objawieniem… i zapowiedzią Syna.

O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wiemy zdecydowanie najwięcej. Cały Nowy Testament, a zwłaszcza Ewangelie – a te najlepiej znamy – to Objawienie Syna Bożego.

Dodatkowo w Tajemnicy Wcielenia Odwieczne Słowo - Druga Osoba Boska – przyjęło ciało. Syn Boży stał się człowiekiem. I przez to jest On nam jakoś bliższy; najłatwiej jest Go nam opisać…

Ale Duch Święty?... Czytaj dalej

Ostatnia sobota miesiąca

Adoracja sobotnia 20240525

W SOBOTĘ (25.05.24) – ostatnia sobota miesiąca - O godz. 17.30 – adoracja eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej. O godz. 18.30 Msza święta, po niej nabożeństwo majowe. Zapraszamy!

Modlitwa serca

 Modlitwa SERCA 20240524

W PIĄTEK (24.05.24) – O godz. 19.30Modlitwa serca, czyli szkoła modlitwy w ciszy. Proszę przygotować rozdział 6: Patrzenie na Jezusa. Zapraszamy!

Msze święte w tygodniu

W ŚRODĘ (22.05.24) O godz. 18.00 – okazja do spowiedzi świętej. O godz. 18.30 – Msza święta. Po niej nabożeństwo majowe.

W PIĄTEK (24.05.24) – O godz. 18.00 – okazja do spowiedzi świętej. O godz. 18.30 – Msza święta. Po niej nabożeństwo majowe. Zapraszamy!

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

W PONIEDZIAŁEK (20.05.24) – Drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła - Msze święte w Mannheim o godz. 9.30 i 11.30. Zapraszamy!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W SOBOTĘ (18.05.24) – O godz. 18.30 Msza święta, po niej nabożeństwo majowe.

W NIEDZIELĘ (19.05.24) –  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Msze święte w Mannheim o godz. 9.30 i 11.30. O godz. 15.30 - Msza święta w Brühl-Rohrhof. Zapraszamy!

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji