Czas Ducha Świętego

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. (Dz 2,2-4)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego…

Cóż jednak możemy powiedzieć o Duchu Świętym?... Zasadniczo niewiele. Łączymy Go jakoś z sakramentem bierzmowania, charyzmatami i darami… Ale to w zasadzie już wszystko…

Więcej możemy powiedzieć o Bogu Ojcu, bo przecież cały Stary Testament jest Jego Objawieniem… i zapowiedzią Syna.

O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wiemy zdecydowanie najwięcej. Cały Nowy Testament, a zwłaszcza Ewangelie – a te najlepiej znamy – to Objawienie Syna Bożego.

Dodatkowo w Tajemnicy Wcielenia Odwieczne Słowo - Druga Osoba Boska – przyjęło ciało. Syn Boży stał się człowiekiem. I przez to jest On nam jakoś bliższy; najłatwiej jest Go nam opisać…

Ale Duch Święty?... Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji