Ks. Juliusz Stanisław Janusz – urodził się 4 maja 1906 r. we wsi Łyczana, pow. Nowy Sącz. Święcenia kapłańskie przyjął, 10 czerwca 1933 r. w Łucku (Wołyń). W kwietniu 1939 r. został kapelanem rezerwy Wojska Poslkiego z nominacji bpa polowego Jó­zefa Gawliny. W sierpniu tegoż roku powołano go do wojska. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 11 września 1939 r. przebywał w kilku obozach jenie­ckich. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau (do 29.04.1945 r.).

Po oswobodzeniu przebywał krótko w Dachau i Murnau, a następnie 16 czerwca.1945 r. przybył do Mannheim i został z nominacji bpa Gawliny naczelnym kapelanem Polskich Kompanii Wartowniczych i Tech­nicznych (40 tys. osób) przy armii amerykańskiej. W latach 1945-1978 był dziekanem i proboszczem polskiej parafii w Mannheim. Zajmował się po­mocą charytatywną. Wybudował dom dziecka ,Marianum" w Carlsbergu. W 1975 r. powołany został przez Konferencję Episkopatu Polski na członka komisji do Spraw Duszpasterstwa Polonii Zagranicznej.

Zmarł 7 września 1978 r. w Mannheim i tam jest pochowany.

Na podstawie: Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005, wyd. S. Bober, S. Budyn, Lublin-Hannover 2006.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji