Sakrament Namaszczenia Chorych przeznaczony jest do umacniania osób dotkniętych chorobą. Istotą tego sakramentu jest namaszczenie olejem chorych czoła i rąk wiernego i towarzysząca mu modlitwa. Sakramentu Namaszczenia Chorych mogą udzielać tylko biskupi i kapłani.

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się, gdy wiernemu zagraża śmierć z powodu choroby lub starości. Można przyjąć go ponownie, gdy choroba się pogłębia lub w przypadku nowej ciężkiej choroby.

W naszej Misji Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany po ustaleniu terminu z księdzem proboszczem lub wikariuszem. Należy to uczynić osobiście lub pod numerem telefonu 0621-247 15.

W ten sam sposób można ustalić termin wizyty u chorych połączonej z udzieleniem Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej chorych.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji