Zamyślenia nad SŁOWEM

Posłuszeństwo Bogu

Kazanie 26 niedziela zwykła rok A Mannheim 2023

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Posłuszeństwo Bogu

Podobnie jak tydzień temu, znowu mamy dzisiaj obraz Boga, który zaprasza do pracy w swojej winnicy. Dzisiaj gospodarz prosi o pomoc swoich synów. Oni jako członkowie rodziny mieli pomagać rodzicom w pomnażaniu ich majątku, a przez wykonywaną pracę okazywali im szacunek.

Pierwotnie pierwszy syn wydaje się tym, który chętnie włącza się w pracę i jednocześnie okazuje szacunek ojcu. Słuchając jednak opisu Ewangelii dalej łatwo zauważyć, że jego deklaracja pozostała tylko na słowach, za nimi nie poszły czyny.

Natomiast drugi syn na początku odmawia, wypowiadając słowo nie chcę, okazuje nieposłuszeństwo swojemu ojcu, lecz jak zaznacza Ewangelista Mateusz opamiętał się i poszedł do pracy w winnicy. Ostatecznie to on wypełnia wolę Boga. To też zauważają rozmówcy Jezusa.

Dalej Jezus daje pouczenie, że można postępować jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, który przestrzegają prawa, starają się uchodzić przed ludźmi jako sprawiedliwi, uważają siebie za znających drogę Bożą, lecz ostatecznie celnicy i grzesznicy wchodzą przed nimi do Królestwa Bożego.

Zastanówmy się, co dla nas chrześcijan znaczy posłuszeństwo Bogu…. A czym jest samo posłuszeństwo?

Czytaj więcej...

Kościół otwarty na wszystkich

Kazanie na 25 niedziela zwykła rok A Mannheim

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Kościół otwarty na wszystkich

Słuchając dzisiejszej liturgii słowa możemy mieć pierwsze skojarzenie, gdzie jest sprawiedliwość? W tym momencie włącza się nasze ludzkie myślenie, bo my lubimy mieć wszystko ściśle określone i ważne, aby matematyka się zgadzała. Dlatego pewno u niektórych pojawia się oburzenie po zachowaniu gospodarza, który jednakowo potraktował pracowników, którzy pracowali cały dzień i tych którzy zostali najęci na ostatnią godzinę.

Gospodarz postąpił tak jak umawiał się z osobami najętymi do pracy denar za dzień. Trudno jest zrozumieć logikę i myślenie Boga, dlatego już w pierwszym czytaniu prorok Izajasz napisał słowa, które pokazują nam sposób działania i myślenia Boga. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

Trudno jest Boga zrozumieć, ale ważne, aby chcieć Go zrozumieć i poznać Jego sposób działania, co niestety nie jest proste.

Czytaj więcej...

I odpuść nam nasze winy...

24 niedziela zwykła A

Syr 27,30-28,7;  Ps 103;  Rz 14,7-9; Mt 18,21-35

Zamyslenia nad Sowem 

I odpuść nam nasze winy...

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. (Por. Ojcze nasz)

Tak się modlisz. Pewnie codziennie… Może kilka razy na dzień, powtarzasz te słowa. I może się już nad nimi nie zastanawiasz; i może już do nich przywykłeś. Ale te słowa, które wypowiadasz w Modlitwie Pańskiej, mają wielkie znaczenie; znaczenie dla naszego życia; znaczenie dla naszej wieczności. Warto się więc nad nimi dzisiaj zatrzymać. Zatrzymać w świetle usłyszanej przed chwilą Ewangelii.

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” (Mt 18,21)

Któż z nas nie zna tej sytuacji: „brat wykroczy przeciwko mnie”. Ktoś mnie skrzywdził, obraził. Słowem albo czynem… I wyrządzona krzywda boli. I domaga się wyrównania; mówimy: sprawiedliwości.

Takich sytuacji między ludźmi jest tysiące. Też między bliskimi ludźmi; też w rodzinie, w małżeństwie...

I gdyby to się zdarzyło tylko raz, to można by przymknąć oko, nie reagować, zapomnieć... Ale gdy sytuacja się powtarza. I znowu, i znowu...

„Panie, ile razy mam przebaczyć (…)? Czy aż siedem razy?” (Mt 18,21)

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji