Zamyślenia nad SŁOWEM

Niewiasta Nowa – Matka Kościoła

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 2024

Zamyslenia nad Sowem 

Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; Ps 87 J 19,25-34

Niewiasta Nowa – Matka Kościoła

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ja do siebie. (J 19,26-27)

W Ewangelii według świętego Jana są tylko dwa teksty, które wprost mówią o Maryi. Jeden to Wesele w Kanie Galilejskiej. Drugi to scena spod krzyża, którą właśnie słyszeliśmy. Tekstów jest mało, ale za to są ważne, bardzo ważne…

Na święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła został wybrany tekst opisujący scenę pod krzyżem, w momencie śmierci Jezusa. Przyjrzyjmy się mu z tej właśnie perspektywy.

Św. Jan wymienia trzy Marie stojące pod krzyżem: Maryję, Matkę Jezusa, Marię żonę Kleofasa i Marię Magdalenę. Oczywiście ludzi pod krzyżem było więcej. Byli tam przecież żołnierze, uczeni w Piśmie, faryzeusze i pewnie także zwykli gapie. Ale wyliczone Marie były z Jezusem związane; były spośród Jego uczniów. Ten fakt jest ważny…

Czytaj więcej...

Czas Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 2024

Dz 2,1-11; Ps 104; Ga 5,16-25; J 15,26-27; 16,12-15.

Czas Ducha Świętego

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. (Dz 2,2-4)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego…

Cóż jednak możemy powiedzieć o Duchu Świętym?... Zasadniczo niewiele. Łączymy Go jakoś z sakramentem bierzmowania, charyzmatami i darami… Ale to w zasadzie już wszystko…

Więcej możemy powiedzieć o Bogu Ojcu, bo przecież cały Stary Testament jest Jego Objawieniem… i zapowiedzią Syna.

O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wiemy zdecydowanie najwięcej. Cały Nowy Testament, a zwłaszcza Ewangelie – a te najlepiej znamy – to Objawienie Syna Bożego.

Dodatkowo w Tajemnicy Wcielenia Odwieczne Słowo - Druga Osoba Boska – przyjęło ciało. Syn Boży stał się człowiekiem. I przez to jest On nam jakoś bliższy; najłatwiej jest Go nam opisać…

Ale Duch Święty?...

Czytaj więcej...

Troska o jedność

Kazanie 7 niedziela Wielkanocna rok B Mannheim 2024 r.

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Troska o jedność

Jesteśmy w czasie oczekiwania na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Jezusa już nie ma, On powrócił do domu Ojca. Możemy się wczuć w sytuację Apostołów, którzy po pożegnaniu ze swoim nauczycielem, powracają do wcześniejszego miejsca, aby oczekiwać na przyjście Ducha Parakleta, Który będzie miał za zadanie kontynuować dzieło zapoczątkowane przez Syna Bożego. Jednak zanim to nastąpi, uczniów czeka czas ich czas próby.

W usłyszanej Ewangelii Jezus modli się za Apostołów i prosi Ojca, aby ich strzegł w jedności. Jezus na świadomość, że Jego uczniowie są tylko ludźmi, bardzo często działają pod wpływem impulsu, chwili, emocji, nie zawsze przewidując następstwo swojego postępowania.

O słabości Apostołów świadczy również, że jako wspólnota narażeni byli na rozbicie. Zdrada Judasza, zaparcie się Piotra, oczekiwanie pierwszego miejsca w niebie przez Jana i Jakuba, to tylko niektóre przykłady jak często uczniowie myśleli kategoriami czysto ludzkimi.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji