Zamyślenia nad SŁOWEM

Prawdziwa pobożność maryjna

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła - 2023

Rdz 3,9-15.20; Ps 87; Dz 1,12-14, J 2,1-11

Zamyslenia nad Sowem 

Prawdziwa pobożność maryjna 

21 listopada 1964 r. Ojciec Święty, Paweł VI ogłosił uroczyście:

„Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką Najmilszą”.

„(...) ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła...”

Chociaż stało się to stosunkowo niedawno, to przecież Paweł VI potwierdził prawdę obecną w świadomości Kościoła od samego początku. Maryja jest Matką Kościoła – jest Matką pasterzy i całego Ludu Bożego.

To Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła zaczęło się już w jakiś sposób w chwili Wcielenia. Jej zgoda na Bożą wolę, jej „fiat” – „niech mi się stanie” zdecydowało o tym, że stała się Matką Syna Bożego; że Syn Boży stał się Człowiekiem i narodził się z Maryi.

To „tak” Maryi zmieniło losy świata i losy człowieka. Jak Ewa – pierwsza Niewiasta - uczestniczyła w upadku człowieka, w jego nieposłuszeństwie względem Boga, tak Maryja – druga Niewiasta – ze swoim posłuszeństwem, ze swoim przyjęciem Bożej woli, stanęła u początku odkupienia świata. Stała się Matką Chrystusa, Matką Syna Bożego.

I już wtedy w jakiś sposób zaczęło się Jej macierzyństwo względem Kościoła, bo Chrystus jest przecież założycielem i Głową Kościoła.

Tajemnica Wcielenia – fakt, że Maryja została Matką Syna Bożego – zadecydowało o całym Jej życiu. Życiu dla Syna. I zapewne było w tym życiu wiele radości, ale było też wiele bólu, cierpienia, łez. I były na pewno noce nieprzespane i niepokój, lęk o Syna, za którym szło wielu ludzi, ale który miał również wielu wrogów...

Czytaj więcej...

Duch Święty w naszym życiu

Kazanie na Zesłanie Ducha Świętego Mannheim 2023 rok A

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Duch Święty w naszym życiu

Zesłania Ducha Świętego jest zakończeniem misji, którą Bóg Ojciec powierzył Synowi. Przed swoim odejściem do nieba, Jezus nakazał apostołom oczekiwać na Ducha Świętego, który zostanie posłany przez Ojca, aby dalej kontynuował dzieło rozpoczęte przez Jezusa.

Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca. On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny; przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie.

Te słowa mamy zapisane w Konstytucji o Kościele. W dniu pięćdziesiątnicy następuje zstąpienie Ducha Świętego zebranych apostołów, którzy trwają jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją Matką Jezusa.

Modlitwa, rozmowa człowieka z Bogiem wypełnia pusty czas oczekiwania. Apostołowie nie tylko rozmyślają o tym czego byli świadkami, lecz zaczynają rozumieć pisma i słowa przekazane przez Jezusa. Dzięki zstąpieniu Ducha Świętego następuje pełne zrozumienie, dokonuje się przemiana i następuje wyjście na zewnątrz.

Czytaj więcej...

Trwali jednomyślnie na modlitwie

7 niedziela Wielkanocna A – 2023

Zamyslenia nad Sowem

Dz 1,12-14; Ps 27; 1 P 4,13-16; J 17,1-11a

Trwali jednomyślnie na modlitwie

Na początku maja uczestniczyłem w forum pastoralnym. W zasadzie nic nadzwyczajnego, bo takich wydarzeń w Niemczech jest dużo, a wszelkiego rodzaju posiedzenie należą miejscowej kultury pracy.

Jednak temat forum wydaje się być ważny. Chodziło bowiem o nowy podział diecezji, który przewiduje w przyszłości tylko 36 parafii. Mannheim ma stanowić jedną z nich. I w ramach tej nowej parafii ma funkcjonować duszpasterstwo obcojęzyczne.

Dodatkowo boleśnie odczuwamy kryzys w Kościele, którego źródła upatruje się zwłaszcza w przypadkach wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne i ukrywanie tego przez władze kościelne. To zdecydowanie bolesny problem, z którym przychodzi nam się dzisiaj zmierzyć…

Prawda, że media przedstawiają sprawę bardzo wybiórczo, jakby był to problem tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego, podczas gdy przynajmniej 95 procent przypadków wykorzystania ma miejsce poza kontekstem kościelnym.

Ale z drugiej strony każdy przypadek, to o jeden za dużo…

Do tego dochodzi utrata przez Kościół autorytetu i liczne wystąpienie z Kościoła. Jest więc o czym dyskutować; jest nad czym się pochylić…

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji