Zamyślenia nad SŁOWEM

Dekalog

Kazanie 3 niedziela Wielkiego Postu Mannheim 2024.

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Dekalog

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy opis Dekalogu, dziesięciu Przykazań, dziesięciu Bożych słów, które Bóg za pośrednictwem Mojżesza przekazał Izraelitom. Dla nas Dekalog nie jest czymś obcym, większość z nas zna go na pamięć i odmawia podczas swoich prywatnych modlitw. I to jest ważne, bo przez znajomość modlitw i prawa Bożego, możemy lepiej poznać Jego samego.

Bóg dając dziesięć Przykazań okazał swoją miłość i zainteresowanie losem człowieka. Kiedy człowiek, a szczególnie chrześcijanin przyjmie przykazania jako środki prowadzące do zbawienia, jako pomoc w poznaniu Boga i samego siebie, to wypełnianie ich będzie przychodzić łatwiej, nie będzie pokusy, aby przykazania zmieniać, lub odrzucać je całkiem.

Wielki Post, to znakomita okazja, aby zastanowić się na podejściem do Bożego Prawa. Dlatego konieczne jest realizowanie wezwania, które usłyszeliśmy w Środę Popielcową, aby wejść do miejsca odosobnienia, w którym będziemy czuć się najlepiej i zastanowić się, czym są dla mnie Boże przykazania? Które przykazanie wypełniam najchętniej, a z którym mam problemy? Wtedy poznamy samych siebie i będziemy mogli lepiej dostrzec nad czym musimy pracować w czasie obecnego czasu.

Czytaj więcej...

Trzy Góry

2 Niedziela Wielkiego Postu B (2024)

Rdz 22,1-2.9-13.15-18;  Ps 116B; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10 

Zamyslenia nad Sowem

Trzy Góry

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

Liturgia Słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu wyprowadza nas górę. A właściwie dzisiaj jest nawet mowa o trzech górach. Nazwijmy je roboczo: Górą Wiary, Górą Nadziei i Górą Miłości.

Góra Wiary… A właściwie Góra Próby Wiary jest treścią dzisiejszego pierwszego czytania. Abraham wyrusza w drogę, by złożyć w ofierze swoje umiłowane dziecko. Bo tak chce Bóg…

Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze (…) (Rdz 22,2)

Abraham nie dyskutuje. Nie szuka rozwiązania na własną rękę. Wcześniej było inaczej… Wcześniej Abraham próbował tak po ludzku „pomóc” Bożym obietnicom. (Por. Rodz 16,1-4; 17,17-18) Teraz milczy i wypełnia Boży nakaz. Zabiera Izaaka i idzie trzy dni, by w końcu dotrzeć na miejsce ofiary. (Por. Rdz 22,3-8)

Dla nas – którzy znamy koniec tej historii – nie jest ona zbyt dramatyczna. My wiemy, że ostatecznie Bóg nie chce śmierci Izaaka; zamiast niego ofiarowany zostanie baranek. Ale co czuło serce ojca w czasie drogi?... W czasie tych trzech długich dni i nocy… I co czuło serce ojca, gdy sięgał po nóż?...

Czytaj więcej...

Wyzwanie pustyni

Kazanie 1 Niedziela Wielkiego Postu Mannheim 2024 (rok  B)

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Wyzwanie pustyni

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu udajemy się razem z Jezusem na pustynię. Jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus został tam poprowadzony przez Ducha. To świadczy, że pójście na miejsce odosobnienia nie było przypadkowe, ale wcześniej zaplanowane.

Jezus nie jest sam, był ze zwierzętami i aniołowie Mu służyli. Przebywanie razem ze zwierzętami jest nawiązaniem do pierwszego człowieka Adama, który przebywał sam z całą stworzoną przyrodą i nadawał im imiona. Jezus przywraca wspólną harmonię, która została zniszczona przez człowieka i od tego momentu człowiek i zwierzęta zaczęli być dla siebie wrogiem. Pobyt Jezusa razem, że zwierzętami pokazuje nam, że Bóg chce przywrócić zgodę i jedność, która panowała po stworzeniu świata, a przed grzechem pierworodnym.

Pobyt Jezusa na pustyni możemy nazwać rekolekcjami, ponieważ dla Niego jest to czas przygotowania do tego co będzie później, a więc głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym, wzywanie do nawrócenia, leczenie chorych i dokonywanie cudów, które zawsze są skierowane na człowieka. Jednak zanim to wszystko nastąpi konieczne jest zmierzenie się z samym sobą. Pustynia odsłania całą prawdę o człowieku.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji