Zamyślenia nad SŁOWEM

Biblia

Kazanie 3 niedziela zwykła Mannheim 2024 rok B

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Biblia

Z ustanowienia papieża Franciszka obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa Bożego, która naszą uwagę skupia na księdze Pisma Świętego. Słowo Boże skierowane przez Boga do ludzi zostało spisane przez autorów i zostało przekazane nam żyjącym obecnie.

Od lat księga Pisma Świętego budzi zainteresowanie ludzi, nie tylko wierzących, dla których Biblia jest księgą ukazującą miłość Boga do człowieka, a także przedstawiającą cało historię zbawienia, która ma swój początek w momencie stworzenia świata.

Dla innych religii, Biblia też nie jest zwykłą księgą, zawsze budziła zainteresowanie, inne religie posługują się nią w swoich obrzędach. Dlatego, Papież ustanawiając niedzielę słowa Bożego, wskazał na Biblię, która jest pomocna na etapie budowania jedności między chrześcijanami i innymi religiami.

W dokumencie ogłaszającym trzecia niedzielę zwykłą niedziela słowa papież zapisał słowa:

Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności.

Te słowa ojca świętego pokazują jak wielką rolę odgrywa Pismo Święte w procesie dialogu między religiami. Aby mogło nastąpić zjednoczenie na początku konieczne jest czytanie i słuchanie. My zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii mamy możliwość podczas każdej Mszy świętej słuchać słowa Bożego, które Bóg kieruje do nas jako wspólnoty Kościoła, jednocześnie każdy z nas jest wezwany, aby przyjął słowo Boże indywidualnie, odniósł je do własnego życia.

Czytaj więcej...

Nauczycielu - gdzie mieszkasz?

2 Niedziela Zwykła B (2024)

Sm 3,3b-10.19; Ps 40; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42

Zamyslenia nad Sowem 

Nauczycielu - gdzie mieszkasz?

Na początek Jan Chrzciciel…

Stoi ze swoimi uczniami i wskazuje na Jezusa:

Oto Baranek Boży… (J 1,36)

Jan robi to, co jest istotą jego przyjścia; jego posłannictwa… Wskazuje na Jezusa…

I jest on wzorem dla wszystkich ewangelizatorów… Nie zatrzymuje uczniów na sobie…; nie głosi swojej chwały…; nie napawa się, jaki to on jest świetny…

Po prostu wskazuje na Jezusa…

Oto Baranek Boży… (J 1,36)

Czytaj więcej...

Prawda o Chrzcie świętym

Kazanie Niedziela Chrztu Pańskiego Mannheim rok B 2024

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Prawda o Chrzcie świętym

Bezpośrednio po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy uroczystość chrztu Pańskiego, która liturgicznie zamyka okres Bożego Narodzenia i wprowadza nas w okres w ciągu roku, który zwany jest okresem zwykłym. W opisie dzisiejszej ewangelii św. Marek zapisał, że Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela w rzece Jordan.

Ewangelia ukazuje nam podstawową prawdę, że nikt z nas nie może sam udzielić sobie chrztu, każdy potrzebuje osobistego Jana Chrzciciela, który uroczyście wprowadzi nowo ochrzczonego we wspólnotę Kościoła. Dlatego dziś, pomyślmy o tych którzy mieli udział w naszych chrzcie, bo dzięki tym osobom należymy do wspólnoty Kościoła.

Od momentu chrztu możemy w Kościele rozwijać nasze dary i talenty otrzymane od Boga, po to, aby samemu odnaleźć swoje właściwe miejsce we wspólnocie Kościoła. Od chrztu możemy angażować się, aby Kościół, do którego należymy, mógł rozwijać się jako wspólnota osób wierzących i do którego mogą należeć wszyscy, którzy pragnął z Kościołem i wiarą związać swoje życie ziemskie.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji