Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej zawiera się całe duchowe dobro Kościoła – sam Chrystus. Kościół rodzi się z Eucharystii i Nią się nieustannie karmi. Kościół najpełniej urzeczywistnia się tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia.

Eucharystia to Ofiara, Uczta i Obecność. Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa. Eucharystia, to Chrystus, Który daje nam się jako Pokarm. Eucharystia jest Obecnością; Obecnością Chrystusa. To jest trudna Tajemnica. Pod postacią tej kruszyny Chleba; pod postacią tej odrobiny Wina jest naprawdę obecny Chrystus. Tajemnica Wiary...

Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest dla katolika obowiązkiem. I kto dobrowolnie i bez ważnego powodu ten obowiązek zaniedbuje popełnia grzech ciężki. Terminy Mszy św. sprawowanych w naszej Misji można znaleźć na naszych stronach: Porządek Nabożeństw.

Pełnie uczestniczy w Eucharystii ten, kto przyjmuje Jezusa w Komunii świętej. W naszej Misji przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się co roku. Więcej informacji na temat katechezy przed Pierwszą Spowiedzią i Komunią Święta można znaleźć na naszych stronach: Katecheza / Pierwsza Komunia.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji