Kazanie Niedziela Świętej Rodziny Mannheim 2023 rok B.

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Święta Rodzina

Słowo rodzina jest jednym z najczęściej używanych przez nas wyrazów, które towarzyszą człowiekowi od samego początku. W KKK możemy przeczytać, że rodzina to domy Kościół. I jeżeli przyjrzymy się dokładnie tej definicji, to pokazuje ona podstawowe zadania rodziny dzisiaj.

Rodzina, czyli wspólnota zawiązana przez mężczyznę i kobietę w czasie zawierania sakramentu małżeństwa. Od tego momentu następuje wzajemna troska o wzajemne zbawienie się, już nie ma myślenia w kategoriach ja, ale powinno pojawić się słowo my.

Niby nie duża zmiana, ale bez tego nie da się zrozumieć, że rodzina to wspólnota budowana przez wszystkich członków, każdy jest odpowiedzialny za tworzenie dobrej atmosfery, aby rodzina mogła się rozwijać, aby każdy z członków swoimi talentami i zdolnościami pomagał umacniać wspólnotę i jednocześnie pomagał innym zbliżyć się do Boga.

Bóg powinien w rodzinnie mieć centralne miejsce, nie tylko raz w tygodniu w niedzielę, czy podczas świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, lecz każdego dnia, bo Bóg chce mieszkać w swoim kościele cały czas.

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy historię Abrahama, któremu Bóg obiecał potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Abraham mimo wątpliwości uwierzył Bogu i doczekał się narodzin syna Izaaka.

Jednak nie był to koniec prób, bo później Bóg zażądał, aby złożył własnego syna w ofierze. Po raz kolejny Abraham ufa Bogu i okazuje Mu posłuszeństwo.

Podobnie może być w rodzinie, które nie jest wolna od trudności, kryzysów, ponieważ tworzą ją słabi, grzeszni ludzie. Trzeba się wtedy wsłuchać w głos Boga, Który może wymagać trudnych rzeczy, które po ludzku wydają się nie możliwe. Do nich możemy zaliczyć wierność, uczciwość, uczciwość, poświęcenie. To są przymioty, które powinny charakteryzować każdą rodzinę. Jednak, jeżeli w tym wszystkim zabraknie Boga, to na Jego miejsce wejdzie pokusa i zamiast wierności pojawi się niewierność, miejsce uczciwości zajmie kłamstwo, ponieważ w miejsce Boga pojawi się człowiek ze swoimi planami.

Podobnie chciał uczynnić Abraham, który w rozmowie z Bogiem wspomina o niewolniku, który miał odziedziczyć jego majątek. Plany Boże były inne. Abraham uwierzył, bo kierował się we wszystkim wiarą.  Dzięki wierze również Sara jego żona doczekała się potomstwa. O czym poucza nas list do Hebrajczyków, którego fragment słyszeliśmy w drugim czytaniu. Dlatego konieczna jest dzisiaj modlitwa o wiarę w każdej rodzinie, oto, aby umieć zawierzyć Bogu w każdej sytuacji w jakiej się obecnie znajduje rodzina.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednej ze swych pielgrzymek do Ojczyzny przypomniał, że rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, aby ta szkoła mogła pozostać sobą. Równocześnie rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli mądrością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.

Dzisiaj Kościół stawia nam przed oczy Świętą Rodzinę jako wzór do naśladowania. My towarzyszymy jej od momentu wyruszenia do Betlejem, a następnie razem z nią uczestniczymy w narodzinach Jezusa.

Możemy zobaczyć, że Józef, Maryja i Jezus nie mieli łatwo, od samego początku towarzyszą im trudność, które mogą powodować, że pojawią się pytania odnośnie do Bożej obecność.

Słowa wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego przez starca Symeona również nie zwiastują niczego dobrego. Jednak Maryja przyjmuje to wszystko ze spokojem, bo ma świadomość, że uczestniczy w historii Zbawienia, której zwieńczeniem będzie śmierć na krzyżu.

Przed współczesnymi rodzinami dzisiaj pojawiają się różne problemy, które wystawiają przyjęte wartości na próbę. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o próbach zrównania związków tej samej płoci na równi z rodziną, z małżeństwem mężczyzny i kobiety. Lub inny tręd, który sprawia, że współcześnie nie są zawierane związki małżeńskie tylko jest wspólne życie bez zobowiązań.

Następnym problemami wystawiającym rodzinę na próbę jest aborcja, odchodzenie od wiary i praktyk religijnych; młode pokolenie, które nie akceptuje nauki Kościoła zawartą w dekalogu.

To są współczesne problemy, z którymi mierzy się dzisiaj Kościół, który jest wspólnotą ludzi ochrzczonych tworzących jedną rodzinę. Z tymi problemami mierzą się osoby tworzące i zakładające dzisiaj rodziny.

Jednak nie możemy zapominać o wielu rodzinach, które są dzisiaj przykładem wierności, miłości i wzajemnego trwania. Za nich a także za rodzinny przeżywające dzisiaj kryzys należy się modlić.

W naszej misji każdy drugi piątek poświęcony jest małżeństwom. W czasie liturgii jest specjalna homilia skierowana do nich, a w czasie okolicznościowego nabożeństwa następuje indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Drogie rodziny, małżonkowie zachęcam do podjęcia trudu i przyjścia na Eucharystię i pomodlenia się we wspólnocie Kościoła, aby uświadomić sobie, że z moimi problemami nie jestem sam, bo jest obok mnie Bóg. Warto też podziękować za każde dobro otrzymane.

Dla współczesnych rodzin nie ma łatwych czasów, nie wiemy co będzie dzisiaj, jutro, jakie zostaną uchwalone przepisy prawne, ale możemy być pewni jednego. Jeżeli my jako wspólnota osób wierzących na pierwszym miejscu postawimy realizację woli Bożej to się nie zawiedziemy.

Podstawą tego zaufania jest spotkanie, rozmowa i dialog. Nie wystarczy do siebie mówić – trzeba słuchać drugiego, a najlepiej to życzliwie słuchać. Tylko tak rozmawiając, buduje się wspólnotę opartą o zaufanie i prawdę. Rodzina to nie partnerstwo, demokracja i dyskusja. Dla nas, chrześcijan, rodzina to wspólnota oparta na szczerości, w której wszyscy zwracamy się ku Bogu, słuchamy Go i wspierając się, dążymy ku górze – ku temu, co dobre. Wreszcie rodzina to dialog i częste rozmowy bez uciekania od siebie. Rodzina to również wzajemna troska i więzi. Amen.

Ks. Janusz Liszka, PMK Mannheim

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji