Zamyślenia nad SŁOWEM

Przez swoją wytrwałość…

33 niedziela zwykła C

Ml 3,19-20a; Ps 98; 2 Tes 3,7-12

Łk 21,5-19

Przez swoją wytrwałość…

„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami…” (Łk 21,5)

        Świątynia Jerozolimska rzeczywiście była piękna. Mogła budzić zachwyt; mogła być dla Żydów powodem do dumy.

        Później – w Europie – takimi budowlami, które mogły być powodem dumy i zachwytu były katedry.       

Dzisiaj już może niekoniecznie kościoły są przykładem najbardziej monumentalnej architektury. Ale powstają przecież wieżowce, ogromne centra finansowe jako przejaw ludzkiego geniuszu.

Czasem można odnieść wrażenie, że to nowe wieże Babel…

        Z nich też jednak może nie zostać kamień na kamieniu. To już przeżywaliśmy…

Czytaj więcej...

Kilka refleksji

Msza święta rodzinna / Świeto Niepodległości

2 Mch 71-2.9-14 Ps 17; 2 Tes 2,16-3,5

Łk 20,27-38

Kilka refleksji

Najpierw do dzieci…  

Nie dawno był 1 listopada. I byliśmy na cmentarzu. W listopadzie w ogóle częściej chodzimy na cmentarz. Ale po co?...

        Żeby zapalić świeczkę…

        Żeby przypomnieć sobie kogoś bliskiego, kto już umarł, dlatego stajemy nad jego grobem…

Czytaj więcej...

Bóg jest Bogiem żywych

32 niedziela zwykła C

2 Mch 71-2.9-14 Ps 17; 2 Tes 2,16-3,5

Łk 20,27-38

Bóg jest Bogiem żywych

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, leczy żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.” (Łk 20,38)

        Czasy Machabejskie były trudne dla Izraela. Z jednej strony to czas niewoli, gdy Palestyna poddana była panowaniu Syrii; z drugiej: czas powstania Machabejskiego i walki o niepodległość zarówno narodową jak i religijną.

        Okupanci dążyli do całkowitego podporządkowania sobie Żydów, chcąc ich zmusić do wyrzeczenia się wiary i obyczajów. I częściowo się to udało. W Księgach Machabejskich – świadectwie tamtego czasu – czytamy, że wielu Izraelitom spodobał się kult nakazany przez wrogiego króla. Obyczaje pogańskie wypierały żydowskie Prawo.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji