Wigilia Paschalna 2024

Mk 16,1-8

Zamyslenia nad Sowem 

Lekcja Zmartwychwstania

Wielka Sobota…

Jakże skomplikowaną mieszankę nastrojów przynosi z sobą ten dzień.        

Jest cisza grobu i zwątpienie tych, którzy w Chrystusie złożyli swoje nadzieje.        

Kiedyś poszli za Nim. Związali z Nim swoje życie, plany i oczekiwania, a teraz wszystko padło w gruzy…        

Krzyż i śmierć Mistrza położyły ostateczną pieczęć. I trudno jest wrócić do poprzedniego życia z piętnem nałożonym przez otoczenie: „I ty byłeś z nazarejczykiem Jezusem.” (Mk 14,67)

W Wielką Sobotę jest cisza, smutek i zwątpienie. Może najlepiej ten nastrój oddają słowa uczniów uciekających – co prawda dzień później - do Emaus: „A myśmy się spodziewali…” (Łk 24,21)

Chyba nie tak rzadko panuje i w naszym życiu nastrój Wielkiej Soboty, kiedy w zwątpieniu serca wołamy do Chrystusa: „A myśmy się spodziewali…” (Łk 24,21)

Ale nasza polska Wielka Sobota to też święcenie pokarmów. Rodzice i dzieci z koszyczkami i radosny gwar, jakby w oczekiwaniu na to, co dokona się wczesnym rankiem, po szabacie…

To nasze święcenie pokarmów jest jakimś przejściem od smutku Wielkiej Soboty do radości Wielkanocnego Poranka.

A pomiędzy są jeszcze obrzędy Wigilii Paschalnej.

Nowe Światło wnosimy do kościoła. Idziemy za Nim – za Chrystusem, który oświetla pogmatwane drogi naszego życia.

W Liturgii Słowa - dziś rozbudowanej - przypominamy wielkie dzieła Boga dokonywane w historii świata. Ale też w historii naszego życia, co uzmysławia nam Liturgia Chrzcielna, w której odnawiamy naszą przyjaźń z Bogiem.

W końcu w Eucharystii Chrystus Zmartwychwstały karmi nas swoim Ciałem i Krwią; daje nam siebie jako Pokarm, na życie wieczne.

Obrzędy Wigilii Paschalnej przenika już radosne Alleluja, które towarzyszy liturgii.

To radosne Alleluja związane jest z tajemnicą Wielkanocnego Poranka; z tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa; z tajemnicą pustego grobu.

Obrzędy Wigilii Paschalnej, to jakby wejście wraz z kobietami do groty, w której w piątek przed szabatem pochowano Jezusa, a teraz – pierwszego dnia po szabacie – jest pusta.

W Jerozolimie do dzisiaj można tam wejść i doświadczyć tajemnicy pustego grobu. Kiedyś mogłem to uczynić. Napisałem wtedy:

Grób

Dalej stoi pusty

Ludzie

W niego wchodzą

Dotykają skały

I czekają anioła

Bez niego

Trudno przyjąć

Prawdę zmartwychwstania

W dzisiejszej liturgii Kościół jest tym aniołem, który po raz kolejny tłumaczy nam lekcję Zmartwychwstania.  Amen.

Ks. Bogusław Banach, PMK Mannheim

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji