Kazanie Niedziela Wielkanocna Mannheim 2024

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Uwierzyć w Zmartwychwstanie

Wszedł do grobu, ujrzał i uwierzył. Tak opisuje Ewangelista Jan reakcje ucznia Którego Jezus miłował, na to co zobaczył w grobie. A co się tam znajdowało? Nie było ciała Jezusa, zostały tylko chusty, którymi był owinięty. To wszystko, połączone z doświadczeniem życia z Jezusem, sprawiło, że zrozumieli i uwierzyli.

Od tej pory – jak to czytamy w Dziejach Apostolskich – stali się prawdziwymi świadkami Jezusowego zmartwychwstania. Piotr poszedł do pogańskiego setnika, Rzymianina – czyli okupanta – i odważnie głosił mu, że Jezus żyje i daje odpuszczenie grzechów!

Dzisiaj do nas wszystkich w tę Niedzielę Zmartwychwstania jest skierowana radosna nowina: Jezus żyje! Zmartwychwstał z miłości do mnie! Ja też mogę z Nim zmartwychwstać i żyć Bożym życiem! Kościół pyta: Czy ty w to wierzysz? Czy jesteś tego świadkiem?

Uwierzyć w Zmartwychwstanie. To przesłanie Świąt Wielkanocnych, to najważniejsze zadanie dla nas. Czy jest to zadanie łatwe? Szczególnie dzisiaj, kiedy człowiek próbuje wszystko udowodnić naukowo. My przychodzimy dzisiaj prowadzeni przez naszą wiarę, bo chcemy zobaczyć Jezusa Zmartwychwstałego, lecz nie w grobie, bo Go nie ma, ale obecnego i żywego na ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii.

Dla całego Kościoła Święta Wielkanocne to okazja do głoszenia radosnej Nowiny o Zmartwychwstaniu. Święty Paweł daje jasne wskazanie, że Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Jako wierzący mamy dążyć do tego co w górze, gdzie zasiada Chrystus po prawicy Ojca.

Uczestnictwo we Mszy świętej to dla nas okazja do przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń. Zmartwychwstanie to wydarzenie centralne, bo do niego zmierzało całe życie Jezusa. Aby dobra nowina o Zmartwychwstaniu mogła dotrzeć do nas, trzeba się otworzyć na Bożą obecność, posłuchać Bożego słowa, które poucza nas o różnych reakcjach osób, które usłyszały o Jezusie. Może pojawia się strach, zwątpienie, niepewność tak jak w przypadku apostołów, którzy w Wielki Piątek byli przestraszeni, odczuwali brak nadziei.

Wiadomość o Zmartwychwstaniu napełnia ich nowymi siłami, biegną do grobu, odzyskują siły, bo chcą na własne oczy zobaczyć, co dokonało się cudownej nocy. My możemy wykorzystać Zmartwychwstanie, aby popatrzeć na swoje życie w nowej perspektywie.

Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentalnym i konstytutywnym wydarzeniem obejmującym i św. Jana Apostoła, i także nas, jak i całe stworzenie. Zmartwychwstanie Pana jest absolutnie decydującym skokiem w całkowicie nowy wymiar, czymś, co nigdy się nie zdarzyło w długich dziejach życia i jego rozwoju. Jest ono skokiem w całkowicie nowy porządek, który dotyczy również nas i całych dziejów.

Zmartwychwstanie Jezusa było niejako eksplozją światła, eksplozją miłości, która rozerwała nierozdzielny dotąd splot życia i śmierci. Dotąd życie zawsze się kończyło. Końcem życia była śmierć. Tymczasem Zmartwychwstanie to początek nowego życia, nie kontroli nad tym co już było, zmartwychwstanie zachęca nas do odkrycia nowej lepszej, perspektywy.

Do tego potrzeba towarzyszenia Jezusa, który w Eucharystii daje nam konkretne wskazania, jeżeli je przyjmiemy i będziemy realizować, wtedy nasze życie zostanie rozświetlone jak noc zmartwychwstania.

Eucharystia to osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, Który jest obecny prawdziwie i autentycznie. Każda Msza św. dla nas chrześcijan to każda Msza św. to sposobność do identyfikacji z Jezusem, nie tylko cierpiącym na krzyżu, ale prawdziwie żywym. Msza św. to okazja, aby budować i wzmacniać wspólnotę z Jezusem, nie tylko indywidualną, ale również wzmacniać wspólnotę, jaką jest Kościół.   

Może w sercu jednej lub jednego pojawia się strach, zwiędnie, bo widzimy, że dalej popełniamy te same grzechy, towarzyszą nam te same wady i słabości, może pojawia się zniechęcenie podejmowanymi zadaniami.  Jezus kieruje do nas słowa Pokój wam! Czyli nie bójcie się!

To słowa, które będą nam towarzyszyć przez najbliższy czas okresu Wielkanocnego. Pokój wam! Niech te słowa nie pozostaną tylko jako teoria, lecz wprowadzajmy je w czyn. Niech Wielkanoc wprowadza pokój w nasze rodziny, bo tak wiele dzisiaj mają trudności, niech pokój będzie między nami wierzącymi, aby Wielkanoc prowadziła do wzajemnego zrozumienia, zjednoczenia, aby zniknęły wszelkie podziały, które mają swoje źródło w człowieku.

Nie możemy zapominać i prosić Jezusa, aby Jego słowa o pokoju zostały usłyszane wszędzie, na całym świecie, a zwłaszcza tam, gdzie teraz toczy się wojna, gdzie ludzie nie mogą w spokoju i w pokoju obchodzić Świąt Wielkanocnych. Nie wszystko stanie się od razu, ale jeżeli będziemy z każdej Eucharystii wychodzili w pokoju z Jezusem, to jednocześnie On będzie nas prowadził, aby dawać o Nim świadectwo i stawać się we współczesnym świecie ludźmi pokoju. Amen.

Ks. Janusz Liszka, PMK Mannheim

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji