Uwierzyć w Zmartwychwstanie

Wszedł do grobu, ujrzał i uwierzył. Tak opisuje Ewangelista Jan reakcje ucznia Którego Jezus miłował, na to co zobaczył w grobie. A co się tam znajdowało? Nie było ciała Jezusa, zostały tylko chusty, którymi był owinięty. To wszystko, połączone z doświadczeniem życia z Jezusem, sprawiło, że zrozumieli i uwierzyli.

Od tej pory – jak to czytamy w Dziejach Apostolskich – stali się prawdziwymi świadkami Jezusowego zmartwychwstania. Piotr poszedł do pogańskiego setnika, Rzymianina – czyli okupanta – i odważnie głosił mu, że Jezus żyje i daje odpuszczenie grzechów!

Dzisiaj do nas wszystkich w tę Niedzielę Zmartwychwstania jest skierowana radosna nowina: Jezus żyje! Zmartwychwstał z miłości do mnie! Ja też mogę z Nim zmartwychwstać i żyć Bożym życiem! Kościół pyta: Czy ty w to wierzysz? Czy jesteś tego świadkiem? Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji