Lekcja Zmartwychwstania

Wielka Sobota…

Jakże skomplikowaną mieszankę nastrojów przynosi z sobą ten dzień.        

Jest cisza grobu i zwątpienie tych, którzy w Chrystusie złożyli swoje nadzieje.        

Kiedyś poszli za Nim. Związali z Nim swoje życie, plany i oczekiwania, a teraz wszystko padło w gruzy…        

Krzyż i śmierć Mistrza położyły ostateczną pieczęć. I trudno jest wrócić do poprzedniego życia z piętnem nałożonym przez otoczenie: „I ty byłeś z nazarejczykiem Jezusem.” (Mk 14,67)

W Wielką Sobotę jest cisza, smutek i zwątpienie. Może najlepiej ten nastrój oddają słowa uczniów uciekających – co prawda dzień później - do Emaus: „A myśmy się spodziewali…” (Łk 24,21) 

Chyba nie tak rzadko panuje i w naszym życiu nastrój Wielkiej Soboty, kiedy w zwątpieniu serca wołamy do Chrystusa: „A myśmy się spodziewali…” (Łk 24,21) Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji